• Naziv: BUŽANEC ŠTEFICA
  • Naselje: Gornje Orešje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUŽANEC ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 117,34 HRK 468,92 HRK
BUŽANEC ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.136,65 HRK 1.586,02 HRK
BUŽANEC ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 745,88 HRK 1.068,42 HRK
BUŽANEC ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.008,10 HRK 2.210,79 HRK
BUŽANEC ŠTEFICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.167,06 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.175,03 HRK 5.334,15 HRK