• Naziv: HADAŠ BARICA
  • Naselje: Bedenica, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HADAŠ BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 66,57 HRK 266,05 HRK
HADAŠ BARICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 38,80 HRK 219,97 HRK
HADAŠ BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 644,79 HRK 900,15 HRK
HADAŠ BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 353,31 HRK 506,08 HRK
HADAŠ BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 571,97 HRK 1.254,44 HRK
HADAŠ BARICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 577,20 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.252,64 HRK 3.146,69 HRK