• Naziv: DUNAJ KATICA
  • Naselje: Salnik, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUNAJ KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 122,46 HRK 489,25 HRK
DUNAJ KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.310,28 HRK 1.838,91 HRK
DUNAJ KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 863,60 HRK 1.237,14 HRK
DUNAJ KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.168,77 HRK 2.552,82 HRK
Ukupno 3.465,11 HRK 6.118,12 HRK