• Naziv: BARKOVIĆ VLADIMIR
  • Naselje: Majkovec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARKOVIĆ VLADIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,58 HRK 258,07 HRK
BARKOVIĆ VLADIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 687,44 HRK 969,81 HRK
BARKOVIĆ VLADIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 461,70 HRK 661,41 HRK
BARKOVIĆ VLADIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 616,43 HRK 1.346,29 HRK
Ukupno 1.830,15 HRK 3.235,58 HRK