• Naziv: KALINSKI VERA
  • Naselje: Hrastje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KALINSKI VERA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 166,61 HRK 665,85 HRK
KALINSKI VERA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.591,62 HRK 2.438,26 HRK
KALINSKI VERA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.019,61 HRK 1.460,55 HRK
KALINSKI VERA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.431,36 HRK 3.139,08 HRK
Ukupno 4.209,20 HRK 7.703,74 HRK