• Naziv: HAZULIN MIRA
  • Naselje: Turkovčina, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HAZULIN MIRA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 98,09 HRK 391,91 HRK
HAZULIN MIRA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.049,46 HRK 1.473,18 HRK
HAZULIN MIRA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 730,91 HRK 1.046,99 HRK
HAZULIN MIRA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 936,26 HRK 2.044,93 HRK
Ukupno 2.814,72 HRK 4.957,01 HRK