• Naziv: KOVAČEVIĆ MATIJA
  • Naselje: Čepinski Martinci, 31431
  • Grad/Općina: Čepin
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČEVIĆ MATIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 262,94 HRK 1.061,76 HRK
KOVAČEVIĆ MATIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.824,36 HRK 3.948,59 HRK
KOVAČEVIĆ MATIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.250,53 HRK 1.791,44 HRK
KOVAČEVIĆ MATIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.507,68 HRK 5.482,03 HRK
Ukupno 6.845,51 HRK 12.283,82 HRK