• Naziv: FABEKOVEC ANA
  • Naselje: Lazina Čička, 10415
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FABEKOVEC ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,42 HRK 353,18 HRK
FABEKOVEC ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 945,11 HRK 1.327,26 HRK
FABEKOVEC ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 742,12 HRK 1.063,08 HRK
FABEKOVEC ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 843,67 HRK 1.842,74 HRK
Ukupno 2.619,32 HRK 4.586,26 HRK