• Naziv: RANILOVIĆ SAVO
  • Naselje: Radoišće, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RANILOVIĆ SAVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 225,28 HRK 900,08 HRK
RANILOVIĆ SAVO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 1.892,10 HRK 10.722,03 HRK
RANILOVIĆ SAVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.401,55 HRK 1.983,51 HRK
RANILOVIĆ SAVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.181,68 HRK 3.045,06 HRK
RANILOVIĆ SAVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.555,25 HRK 2.227,87 HRK
RANILOVIĆ SAVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.935,11 HRK 4.243,99 HRK
RANILOVIĆ SAVO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.240,62 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.431,59 HRK 23.122,54 HRK