• Naziv: ĐURAK BRANKA
  • Naselje: Banje Selo, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURAK BRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 164,58 HRK 657,57 HRK
ĐURAK BRANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 81,84 HRK 463,54 HRK
ĐURAK BRANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 813,88 HRK
ĐURAK BRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.593,76 HRK 2.223,96 HRK
ĐURAK BRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.125,29 HRK 1.612,04 HRK
ĐURAK BRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.413,53 HRK 3.100,04 HRK
Ukupno 5.417,11 HRK 8.871,03 HRK