• Naziv: KOŠČEC DRAGUTIN
  • Naselje: Hrastje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOŠČEC DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 230,72 HRK 922,05 HRK
KOŠČEC DRAGUTIN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.853,95 HRK 1.638,07 HRK
KOŠČEC DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.474,95 HRK 3.464,85 HRK
KOŠČEC DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.902,92 HRK 2.725,97 HRK
KOŠČEC DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.202,37 HRK 4.810,54 HRK
Ukupno 8.664,91 HRK 13.561,48 HRK