• Naziv: POKUPEC STJEPAN
  • Naselje: Petina, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POKUPEC STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,31 HRK 256,91 HRK
POKUPEC STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 688,81 HRK 965,60 HRK
POKUPEC STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 495,40 HRK 709,63 HRK
POKUPEC STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 613,72 HRK 1.340,42 HRK
Ukupno 1.862,24 HRK 3.272,56 HRK