• Naziv: HORVATIĆ SVJETLANA
  • Naselje: Sveta Helena, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HORVATIĆ SVJETLANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 97,86 HRK 391,14 HRK
HORVATIĆ SVJETLANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.264,62 HRK 2.822,70 HRK
HORVATIĆ SVJETLANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 948,07 HRK 1.322,97 HRK
HORVATIĆ SVJETLANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 600,03 HRK 859,54 HRK
HORVATIĆ SVJETLANA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 385,63 HRK 385,63 HRK
HORVATIĆ SVJETLANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 840,88 HRK 1.844,09 HRK
HORVATIĆ SVJETLANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.998,03 HRK 7.626,07 HRK