• Naziv: BORIĆ KATICA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BORIĆ KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 116,59 HRK 465,99 HRK
BORIĆ KATICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 769,47 HRK 4.360,14 HRK
BORIĆ KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.128,97 HRK 1.576,85 HRK
BORIĆ KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 549,56 HRK 787,25 HRK
BORIĆ KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.001,86 HRK 2.197,10 HRK
BORIĆ KATICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
BORIĆ KATICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 559,06 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.875,51 HRK 9.387,33 HRK