• Naziv: ŽAGAR MILAN
  • Naselje: Prokike, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽAGAR MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 101,81 HRK 407,16 HRK
ŽAGAR MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 925,67 HRK 5.245,30 HRK
ŽAGAR MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.557,20 HRK 1.375,92 HRK
ŽAGAR MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 977,67 HRK 1.360,79 HRK
ŽAGAR MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 661,71 HRK 947,92 HRK
ŽAGAR MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 862,03 HRK 1.896,97 HRK
Ukupno 5.086,09 HRK 11.234,06 HRK