• Naziv: LINARIĆ SLAVICA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LINARIĆ SLAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 150,04 HRK 599,26 HRK
LINARIĆ SLAVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.367,38 HRK 7.748,41 HRK
LINARIĆ SLAVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.457,36 HRK 2.171,38 HRK
LINARIĆ SLAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.438,87 HRK 2.002,59 HRK
LINARIĆ SLAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 973,87 HRK 1.395,11 HRK
LINARIĆ SLAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.268,65 HRK 2.791,78 HRK
Ukupno 7.656,17 HRK 16.708,53 HRK