• Naziv: MIHALIC BRANKO
  • Naselje: Polonje, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIHALIC BRANKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 58,67 HRK 234,38 HRK
MIHALIC BRANKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.559,04 HRK 2.168,50 HRK
MIHALIC BRANKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 930,47 HRK 1.332,82 HRK
MIHALIC BRANKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.372,35 HRK 3.022,89 HRK
MIHALIC BRANKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.017,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.937,84 HRK 6.758,59 HRK