• Naziv: SERTIĆ NEVENKA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SERTIĆ NEVENKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 161,78 HRK 646,12 HRK
SERTIĆ NEVENKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.344,33 HRK 7.617,70 HRK
SERTIĆ NEVENKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.552,30 HRK 2.161,31 HRK
SERTIĆ NEVENKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 960,79 HRK 1.376,38 HRK
SERTIĆ NEVENKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.369,37 HRK 3.012,71 HRK
SERTIĆ NEVENKA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.138,57 HRK 14.814,22 HRK