• Naziv: VRANIĆ ĐURO
  • Naselje: Preseka Oborovska, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VRANIĆ ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 171,14 HRK 683,82 HRK
VRANIĆ ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.830,41 HRK 2.570,04 HRK
VRANIĆ ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.168,32 HRK 1.673,57 HRK
VRANIĆ ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.633,40 HRK 3.567,68 HRK
Ukupno 4.803,27 HRK 8.495,11 HRK