• Naziv: HREBAK MARIJAN
  • Naselje: Zrinšćina, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HREBAK MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 140,41 HRK 560,94 HRK
HREBAK MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.501,45 HRK 2.108,20 HRK
HREBAK MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 936,49 HRK 1.341,55 HRK
HREBAK MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.339,97 HRK 2.926,73 HRK
Ukupno 3.918,32 HRK 6.937,42 HRK