• Naziv: CIMAŠ RADOMIR
  • Naselje: Ježevo, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CIMAŠ RADOMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 150,90 HRK 603,12 HRK
CIMAŠ RADOMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.612,91 HRK 2.266,76 HRK
CIMAŠ RADOMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.026,23 HRK 1.470,10 HRK
CIMAŠ RADOMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.440,69 HRK 3.146,68 HRK
Ukupno 4.230,73 HRK 7.486,66 HRK