• Naziv: TREBEŠ ANKICA
  • Naselje: Curkovec, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TREBEŠ ANKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 58,67 HRK 234,46 HRK
TREBEŠ ANKICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.309,30 HRK 3.807,69 HRK
TREBEŠ ANKICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 920,66 HRK 1.351,40 HRK
TREBEŠ ANKICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 556,10 HRK 796,58 HRK
TREBEŠ ANKICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 514,17 HRK 514,17 HRK
TREBEŠ ANKICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 504,05 HRK 1.105,43 HRK
TREBEŠ ANKICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.458,57 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.321,52 HRK 7.809,73 HRK