• Naziv: HREBAK MIRA
  • Naselje: Radoišće, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HREBAK MIRA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 109,22 HRK 436,28 HRK
HREBAK MIRA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.096,11 HRK 1.529,52 HRK
HREBAK MIRA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 807,94 HRK 1.157,41 HRK
HREBAK MIRA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 937,92 HRK 2.056,97 HRK
HREBAK MIRA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 548,59 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.499,78 HRK 5.180,18 HRK