• Naziv: NEMČIĆ ŠTEFICA
  • Naselje: Beloslavec, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NEMČIĆ ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 102,83 HRK 410,93 HRK
NEMČIĆ ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.099,04 HRK 1.544,19 HRK
NEMČIĆ ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 687,89 HRK 985,38 HRK
NEMČIĆ ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 981,55 HRK 2.143,85 HRK
Ukupno 2.871,31 HRK 5.084,35 HRK