• Naziv: VEZMAROVIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Mraclin, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VEZMAROVIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 224,62 HRK 897,54 HRK
VEZMAROVIĆ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.405,94 HRK 3.373,16 HRK
VEZMAROVIĆ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.644,99 HRK 2.356,42 HRK
VEZMAROVIĆ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.144,07 HRK 4.683,05 HRK
Ukupno 6.419,62 HRK 11.310,17 HRK