• Naziv: KOLAKOVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Novaki Bistranski, 10298
  • Grad/Općina: Bistra
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLAKOVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 113,39 HRK 453,24 HRK
KOLAKOVIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 22,24 HRK 125,87 HRK
KOLAKOVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.218,79 HRK 1.703,51 HRK
KOLAKOVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.029,99 HRK 1.475,44 HRK
KOLAKOVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.082,72 HRK 2.364,84 HRK
Ukupno 3.467,13 HRK 6.122,90 HRK