• Naziv: LONČAR MARIJA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LONČAR MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 113,18 HRK 452,31 HRK
LONČAR MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.028,11 HRK 5.825,80 HRK
LONČAR MARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 924,98 HRK 817,27 HRK
LONČAR MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.085,73 HRK 1.510,95 HRK
LONČAR MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 734,60 HRK 1.052,33 HRK
LONČAR MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 957,13 HRK 2.106,43 HRK
Ukupno 4.843,73 HRK 11.765,09 HRK