• Naziv: SUČEC KATICA
  • Naselje: Roženica, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SUČEC KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 148,01 HRK 591,58 HRK
SUČEC KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.420,14 HRK 1.976,35 HRK
SUČEC KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 960,79 HRK 1.376,38 HRK
SUČEC KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.251,94 HRK 2.755,09 HRK
Ukupno 3.780,88 HRK 6.699,40 HRK