• Naziv: PAJAČ STJEPAN
  • Naselje: Donje Orešje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAJAČ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,88 HRK 19,22 HRK
PAJAČ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
PAJAČ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 465,91 HRK 650,13 HRK
PAJAČ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 315,92 HRK 134,18 HRK
PAJAČ STJEPAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 385,63 HRK 385,63 HRK
PAJAČ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 413,26 HRK 156,77 HRK
PAJAČ STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 401,64 HRK
PAJAČ STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 286,85 HRK
PAJAČ STJEPAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 564,07 HRK
PAJAČ STJEPAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.240,62 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.345,31 HRK 3.057,11 HRK