• Naziv: KUDELIĆ ŠTEFICA
  • Naselje: Turkovčina, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUDELIĆ ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 109,52 HRK 437,40 HRK
KUDELIĆ ŠTEFICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 516,56 HRK 432,04 HRK
KUDELIĆ ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.033,77 HRK 1.573,38 HRK
KUDELIĆ ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 837,88 HRK 1.200,21 HRK
KUDELIĆ ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 940,25 HRK 2.062,16 HRK
Ukupno 3.437,98 HRK 5.705,19 HRK