• Naziv: KAREŠIN IGOR
  • Naselje: Magić Mala, 35410
  • Grad/Općina: Nova Kapela
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAREŠIN IGOR EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 4.041,87 HRK 22.903,77 HRK
KAREŠIN IGOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.000,58 HRK 3.998,47 HRK
KAREŠIN IGOR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 3.791,75 HRK 21.486,38 HRK
KAREŠIN IGOR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 9.084,17 HRK 12.152,25 HRK
KAREŠIN IGOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 9.612,73 HRK 13.383,76 HRK
KAREŠIN IGOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
KAREŠIN IGOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 8.482,80 HRK 18.657,65 HRK
Ukupno 39.752,48 HRK 97.937,79 HRK