• Naziv: JAREC TOMISLAV
  • Naselje: Nespeš, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAREC TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 65,20 HRK 260,64 HRK
JAREC TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 698,38 HRK 979,52 HRK
JAREC TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 499,08 HRK 714,97 HRK
JAREC TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 622,60 HRK 1.359,83 HRK
Ukupno 1.885,26 HRK 3.314,96 HRK