• Naziv: JERLEKOVIĆ JURAJ
  • Naselje: Kravarsko, 10413
  • Grad/Općina: Kravarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JERLEKOVIĆ JURAJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 90,26 HRK 360,53 HRK
JERLEKOVIĆ JURAJ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.036,43 HRK 899,59 HRK
JERLEKOVIĆ JURAJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 857,87 HRK 1.314,32 HRK
JERLEKOVIĆ JURAJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 646,74 HRK 926,48 HRK
JERLEKOVIĆ JURAJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 775,14 HRK 1.699,90 HRK
Ukupno 3.406,44 HRK 5.200,82 HRK