• Naziv: BUKVIĆ NIKOLA
  • Naselje: Vodoteč, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUKVIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 564,56 HRK 2.256,15 HRK
BUKVIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 5.129,36 HRK 29.066,19 HRK
BUKVIĆ NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.113,06 HRK 3.207,31 HRK
BUKVIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.419,13 HRK 7.543,23 HRK
BUKVIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.669,46 HRK 5.256,45 HRK
BUKVIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.779,29 HRK 10.515,34 HRK
Ukupno 22.674,86 HRK 57.844,67 HRK