• Naziv: DENIN JOVICA
  • Naselje: Bobota, 32225
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DENIN JOVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 216,86 HRK 866,61 HRK
DENIN JOVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.277,31 HRK 1.128,68 HRK
DENIN JOVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.599,08 HRK 2.934,11 HRK
DENIN JOVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 895,42 HRK 1.282,65 HRK
DENIN JOVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.390,66 HRK 4.086,03 HRK
DENIN JOVICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.567,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.946,89 HRK 10.298,08 HRK