• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donje Orešje, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 3,89 HRK 15,53 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 376,55 HRK 525,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 271,02 HRK 115,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 333,98 HRK 126,32 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 324,75 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 246,09 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 456,07 HRK
Ukupno 985,44 HRK 1.810,06 HRK