• Naziv: HUSARIĆ LERKA
  • Naselje: Ježevo, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HUSARIĆ LERKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 174,46 HRK 697,09 HRK
HUSARIĆ LERKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.866,44 HRK 2.620,14 HRK
HUSARIĆ LERKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.246,85 HRK 1.786,10 HRK
HUSARIĆ LERKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.665,22 HRK 3.637,19 HRK
HUSARIĆ LERKA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 4.240,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.192,97 HRK 8.740,52 HRK