• Naziv: ĐORDIĆ NIKOLA
  • Naselje: Stupovača, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐORDIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 134,39 HRK 537,18 HRK
ĐORDIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 647,11 HRK 3.667,14 HRK
ĐORDIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.289,14 HRK 1.794,71 HRK
ĐORDIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 871,51 HRK 1.250,53 HRK
ĐORDIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.137,30 HRK 2.502,36 HRK
Ukupno 4.079,45 HRK 9.751,92 HRK