• Naziv: DUJMOVIĆ NIKOLA
  • Naselje: Čovići, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUJMOVIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 48,48 HRK 193,62 HRK
DUJMOVIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 433,88 HRK 2.458,83 HRK
DUJMOVIĆ NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.561,19 HRK 1.379,46 HRK
DUJMOVIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 718,72 HRK 655,70 HRK
DUJMOVIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 304,72 HRK 436,50 HRK
DUJMOVIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 415,48 HRK 913,91 HRK
Ukupno 3.482,47 HRK 6.038,02 HRK