• Naziv: HOLJEVAC SLAVICA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOLJEVAC SLAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 340,22 HRK 1.359,45 HRK
HOLJEVAC SLAVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.293,09 HRK 12.994,29 HRK
HOLJEVAC SLAVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.162,30 HRK 6.074,75 HRK
HOLJEVAC SLAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.292,67 HRK 4.601,29 HRK
HOLJEVAC SLAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.633,78 HRK 2.340,40 HRK
HOLJEVAC SLAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.309,06 HRK 6.409,72 HRK
HOLJEVAC SLAVICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
HOLJEVAC SLAVICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.240,62 HRK 0,00 HRK
Ukupno 21.021,74 HRK 33.779,90 HRK