• Naziv: HOLJEVAC ANA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOLJEVAC ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 231,68 HRK 925,81 HRK
HOLJEVAC ANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.796,25 HRK 10.178,94 HRK
HOLJEVAC ANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.480,03 HRK 4.661,55 HRK
HOLJEVAC ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.843,93 HRK 3.131,49 HRK
HOLJEVAC ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.284,23 HRK 1.839,66 HRK
HOLJEVAC ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.159,25 HRK 4.364,87 HRK
HOLJEVAC ANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.545,37 HRK 25.102,32 HRK