• Naziv: LEKIĆ DRAGOMIR
  • Naselje: Vrhovine, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LEKIĆ DRAGOMIR EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 1.599,06 HRK 9.061,48 HRK
LEKIĆ DRAGOMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 229,56 HRK 818,43 HRK
LEKIĆ DRAGOMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.086,70 HRK 11.824,54 HRK
LEKIĆ DRAGOMIR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.290,80 HRK 6.362,78 HRK
LEKIĆ DRAGOMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.184,10 HRK 2.966,79 HRK
LEKIĆ DRAGOMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.496,12 HRK 2.147,53 HRK
LEKIĆ DRAGOMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.863,93 HRK 4.030,60 HRK
Ukupno 15.750,27 HRK 37.212,15 HRK