• Naziv: ĐURIĆ DUŠANKA
  • Naselje: Prokike, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURIĆ DUŠANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 50,10 HRK 200,31 HRK
ĐURIĆ DUŠANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 470,02 HRK 2.663,54 HRK
ĐURIĆ DUŠANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 480,51 HRK 186,73 HRK
ĐURIĆ DUŠANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 332,70 HRK 220,52 HRK
ĐURIĆ DUŠANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 430,63 HRK 247,87 HRK
ĐURIĆ DUŠANKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 496,04 HRK
ĐURIĆ DUŠANKA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 302,10 HRK
ĐURIĆ DUŠANKA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 696,52 HRK
Ukupno 1.763,96 HRK 5.013,63 HRK