• Naziv: ŠIMAG IVAN
  • Naselje: Zabok, 49210
  • Grad/Općina: Zabok
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIMAG IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 49,81 HRK 199,03 HRK
ŠIMAG IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 227,38 HRK 1.288,59 HRK
ŠIMAG IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 478,11 HRK 665,49 HRK
ŠIMAG IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 306,60 HRK 439,13 HRK
ŠIMAG IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 421,65 HRK 927,76 HRK
Ukupno 1.483,55 HRK 3.520,00 HRK