• Naziv: GRGURIĆ FRANJO
  • Naselje: Gornji Marinkovac, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRGURIĆ FRANJO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 54,99 HRK 219,79 HRK
GRGURIĆ FRANJO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 532,63 HRK 743,25 HRK
GRGURIĆ FRANJO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 598,15 HRK 856,91 HRK
GRGURIĆ FRANJO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 472,46 HRK 1.036,08 HRK
GRGURIĆ FRANJO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.831,90 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.490,13 HRK 2.856,03 HRK