• Naziv: GAŠPARIĆ IVAN
  • Naselje: Brčevec, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GAŠPARIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 82,25 HRK 328,54 HRK
GAŠPARIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 843,87 HRK 1.234,82 HRK
GAŠPARIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 557,08 HRK 798,01 HRK
GAŠPARIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 784,85 HRK 1.714,19 HRK
Ukupno 2.268,05 HRK 4.075,56 HRK