• Naziv: GRGINEC ANA
  • Naselje: Gradečki Pavlovec, 10345
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRGINEC ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 92,27 HRK 368,75 HRK
GRGINEC ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 984,13 HRK 1.386,01 HRK
GRGINEC ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 816,89 HRK 1.170,20 HRK
GRGINEC ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 880,98 HRK 1.924,05 HRK
Ukupno 2.774,27 HRK 4.849,01 HRK