• Naziv: BUREC ŠTEFICA
  • Naselje: Polonje, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUREC ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 127,07 HRK 507,74 HRK
BUREC ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.362,77 HRK 1.908,03 HRK
BUREC ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.009,45 HRK 1.445,95 HRK
BUREC ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.212,85 HRK 2.648,95 HRK
Ukupno 3.712,14 HRK 6.510,67 HRK