• Naziv: BRKANIĆ JOSIP
  • Naselje: Johovec, 10314
  • Grad/Općina: Križ
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRKANIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 225,06 HRK 899,41 HRK
BRKANIĆ JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 680,83 HRK 4.022,96 HRK
BRKANIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.180,10 HRK 3.042,05 HRK
BRKANIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.510,42 HRK 2.163,63 HRK
BRKANIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.933,53 HRK 4.240,45 HRK
Ukupno 6.529,94 HRK 14.368,50 HRK