• Naziv: GRUBIŠIĆ MARIJA
  • Naselje: Šemovec Breški, 10311
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRUBIŠIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 73,58 HRK 293,95 HRK
GRUBIŠIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 787,16 HRK 1.104,68 HRK
GRUBIŠIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 506,61 HRK 725,65 HRK
GRUBIŠIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 702,10 HRK 1.533,59 HRK
Ukupno 2.069,45 HRK 3.657,87 HRK